IVAN VASILE IVANOFF

 

(18.VIII.1955, com. Vinţu de Jos, Alba)

eseist, istoric al dreptului, publicist

 

 

 

Fiul lui Ivan şi Maria Ivanoff, din Vinţu de Jos. Şcoala primară şi gimnazială în comuna natală, apoi liceul teoretic din oraşul Cugir. Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti în 1979 fiind repartizat ca jurist la Întreprinderea de Strunguri Saro din Târgovişte unde îşi desfăşoară activitatea până în 1990. Din 1987 este preşedintele Asociaţiei Juris­consulţilor din judeţul Dâmboviţa. La revoluţie a fost ales de muncitorii din întreprindere preşedinte al organizaţiei FSN conducând întreprinderea până la 1 martie 1990 când se transfera la ziarul „Dâmboviţa” activând ca ziarist până în august 1990. Din august 1990 este numit în funcţia de secretar al Prefecturii judeţului Dâmboviţa. În 1992 trece ca secretar al judeţului Dâmboviţa unde activează şi în momentul de faţă. Este membru fondator al Fundaţiei „Stolnicul Cantacuzino” pentru crearea învăţământului superior în judeţul Dâmboviţa redactând nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern privind înfiinţarea Universităţii de Stat „Valahia” din Târgovişte, în 1992; activează la această universitate în calitate de lector universitar doctor până în momentul de faţă. A militat împreună cu alţi târgovişteni la reînfiinţarea Arhiepiscopiei Târgoviştei. A făcut parte din Adunarea Naţional Biseri­cească participând la alegerea actualului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pe Preafericitul Daniel. Este Preşedintele Crucii Roşii Dâmboviţa din 1990 până în prezent, fiind şi unul din reformatorii Crucii Roşii Române prin adoptarea Statutului acesteia, în 2002 la Liniile Directoare de la Geneva, girând, totodată funcţia de director interimar al Crucii Roşii Române în perioada 2003. În ce priveşte desăvârşirea studiilor a absolvit un master la ASE Bucureşti, în 2004, privind managementul administraţiei publice, un doctorat în drept, în 2004 la Facultatea de Drept Nicolae Titulescu din Craiova, înalte studii pentru funcţionarii publici la Institutul Naţional de Administraţie din Bucureşti în 2007 precum şi o serie de specializări în administraţia publică, în managementul reformei sociale [Portland State University USA 1998] şi o specializare în drept umanitar la Geneva în 2003. Mai este membru fondator al Fundaţiei „Crizantema de Aur”, al Fundaţiei „Mănăstirea Dealu – Curtea Domnească”, al Fundaţiei „Prietenii Curţii Domneşti”, al Institutului de Ştiinţe Administrative al României, este preşedintele Asociaţiei PAEM şi al Asociaţiei SARM. Membru al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (2007).

 

Scrieri

Teoria şi exerciţiul funcţiei publice, Ed. Univ. Valahia din Târgovişte 2001; Exerciţiul onest al funcţiei publice, Ed. Bibliotheca Târgovişte 2004; Exerciţiul patologic al funcţiei publice, Ed. Bibliotheca, Târgovişte 2005; Contenciosul administrativ conform Legii nr. 554/2004, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2005; Contenciosul administrativ conform Legii nr. 554/2004, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2007; Drept administrativ European – în colectiv, sub egida prof. univ. dr. Ioan Alexandru, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005; Dreptul-administrativ în Uniunea Europeană, în colectiv sub egida prof. univ. dr. Ioan Alexandru, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007; Sisteme politico-administrative europene, Ioan Alexandru, Ivanoff Ivan, Vasile, Claudia Gilia, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2007; Sisteme politico-administrative europene, Ioan Alexandru, Ivanoff Ivan Vasile, Claudia Gilia, Ed. Hamangia, Bucureşti, 2008; Deontologia funcţiei publice, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2008; Deontologia funcţiei publice, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2010; Dreptul mediului, Ed. Valahia University Press, Târgovişte, 2011; Dreptul consumatorului, Ed.  Valahia University Press 2011; Achizitii publice, Ed. Valahia University Press, 2011.

 

Referinţe

Popescu Mihai Gabriel, Memoria dascălilor noştri, IV. Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 1999 p. 103-109; Cornescu Gheorghe,  Monografia comunei Vinţu de Jos, Ediţia a II-a revăzută şi completată, Ed. Altip, Alba Iulia, 2003, p. 152; Teodor Vasiliu, Istoria Crizantemei de Aur, Ed. Artpress, Târgovişte, 2007, p. 316; George Coandă. Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2007; Cornescu Gheorghe, Monografia comunei Vinţu de Jos, Ediţie completă, Ed. Altip, Alba Iulia, 2008, p.162; Bota Cristian Florin, Odinioara în Vinţu de Jos, Ed. Astra Blaj, 2010, p. 65; Cosmin Radu Vlaicu, Birocraţie şi procedură în administraţia publică, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p.53; Enciclopedia oraşului Târgovişte, ed. a II-a, Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2012, p. 277.

 

Opinii

Tema abordează o tematică extrem de actuală a cercetării din domeniul dreptului administrativ şi al ştiinţelor administrative, cu repere şi consecinţe importante în doctrina, dar şi în activitatea practică a specialiştilor ce compun autorităţile guvernamentale ori cu caracter administrativ ale statului român contemporan, aflat în plin proces de reformare de fond a aparatului administrativ. Lucrarea se constituie astfel o valoroasă şi utilă monografie ştiinţifică şi, în acelaşi timp, un instrument de lucru pentru politicieni, jurişti, diverşi specialişti şi tehnicieni din administraţie. (Ioan Alexandru)

 

Cartea de faţă („Sisteme politico-administrative europene”, n.n.) este consacrată analizei politice, dar şi administrative, ale statelor europene. Elementele teoretice se îmbină armonios cu cele practice, în încercarea de a reda cât mai riguros modul în care funcţionează democraţiile europene. Prin problematica pe care o abordează, prin modul detaliat al prezentării, prin stilul clar de exprimare a informaţiilor, lucrarea se detaşează în peisajul publicistic al dreptului comparat, fiind distinsă în anul 2007 cu premiul „Anibal Teodorescu” acordat de Uniunea Juriştilor din România. (Dorel Pădurariu)

 

Contribuţia personală a autorului este remarcabilă („Patologia exerciţiului funcţiei publice”, n.n.), aceasta constând în raportarea critică atât la normele regle­mentării juridice postdecembriste privind funcţia publică, evidenţierea unor deficienţe, incoerenţe şi inadvertenţe legislative, cât şi la unele opinii exprimate în literatura de specialitate, folosind solide argumentări. Cel mai important aport original al autorului constă în numeroasele şi substanţialele sale propuneri referitoare la proiectul „Codului administrativ”, bunele practici aferente funcţiei publice, măsurile concrete de prevenire şi combatere a fenomenului corupţiei. (Sofia Popescu)

 

Alegerea acestei lucrări („Patologia exerciţiului funcţiei publice”, n.n.) a fost de o reală inspiraţie, pe de o parte justificându-se prin relaţia directă dintre practic şi teoretic, iar pe de altă parte obiectivitatea funcţiei publice, aceasta fiind realizată din interiorul sistemului administrativ, de un practician al dreptului în materie… Lucrarea de faţă are caracterul unei adevărate monografii, dedicată cauzelor ce pot afecta exerciţiul funcţiei publice, analiza acestor cauze impunându-se în contextul sistemelor politico-sociale care s-au succedat. (Nicolae Popa)

 

Prin argumentele pe care le aduce susţinerilor sale, autorul reuşeşte să dovedească importanţa pe care administraţia publică o are în cadrul statului de drept, meritul acestuia fiind că reuşeşte să găsească soluţii pentru situaţii în care exerciţiul funcţiei publice prezintă simptome. Atât prin tematica aprofundată cât şi prin maniera de abordare, lucrarea prezintă o reală valoare ştiinţifică într-un domeniu aflat într-o continuă schimbare şi adaptare la normele dreptului administrativ, în general, şi la normele dreptului european, în special. (Ioan Vida)